: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

ISO/IEC 39794 Định dạng dữ liệu sinh trắc học

Các định dạng trao đổi dữ liệu sinh trắc học cung cấp ngôn ngữ chung cho phép khả năng tương tác giữa các công nghệ sinh trắc học khác nhau. Khi lĩnh vực ứng dụng đã phát triển để tạo ra các thế hệ định dạng khác nhau cũng cần phải đảm bảo tất cả chúng đều tương thích với nhau. Các tiêu chuẩn quốc tế mới vừa được công bố giúp thực hiện điều đó.

Sinh trắc học là một công nghệ ngày càng phổ biến, đặc biệt được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như kiểm soát biên giới bằng hộ chiếu có thể đọc được bằng máy, chăm sóc sức khỏe, nhận dạng cử tri và khu vực truy cập bị hạn chế. Khi các công nghệ sinh trắc học đã phát triển, thông tin mã hóa đằng sau chúng còn được gọi là các định dạng trao đổi dữ liệu sinh trắc học cũng đã phát triển.

Để đảm bảo khả năng tương tác và trao đổi dữ liệu chính xác giữa các hệ thống và ứng dụng sinh trắc học khác nhau, Ủy ban chuyên gia về sinh trắc học của ISO và Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC) đã đưa ra một số các tiêu chuẩn quốc tế cho một loạt các ứng dụng.

Đối mặt với sự phát triển của các công nghệ này, các yếu tố và định dạng dữ liệu đã đi theo xu hướng tương tự. Đây là lý do tại sao để ngăn chặn các vấn đề về khả năng tương tác phát sinh trong tương lai, các chuyên gia đã đưa ra một tiêu chuẩn trong một số phần kết hợp các định dạng hiện được xác định rộng rãi. Các phần mới được công bố bao gồm:

ISO / IEC 39794-1, Công nghệ thông tin – Các định dạng trao đổi dữ liệu sinh trắc học mở rộng – Phần 1: Khung

ISO / IEC 39794-4, Công nghệ thông tin – Các định dạng trao đổi dữ liệu sinh trắc học mở rộng – Phần 4: Dữ liệu hình ảnh ngón tay

ISO / IEC 39794-5 , Công nghệ thông tin – Các định dạng trao đổi dữ liệu sinh trắc học mở rộng – Phần 5: Dữ liệu hình ảnh khuôn mặt

Các tiêu chuẩn này sẽ thay thế các phần tương ứng của loạt ISO / IEC 19794 cho các định dạng trao đổi dữ liệu và dự kiến ​​chúng sẽ được Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) chấp nhận làm cơ sở cho 9303 tiêu chuẩn trên các tài liệu du lịch có thể đọc được bằng máy vào cuối năm nay.

Theo Patrick Grother, Chủ tịch ủy ban kỹ thuật ISO / IEC chịu trách nhiệm phát triển ISO / IEC 39794, các phần khác nhau của tiêu chuẩn tạo thành bộ Tiêu chuẩn quốc tế mới nhất, vừa hoàn chỉnh và bao gồm nhiều vấn đề. hỗ trợ khả năng tương tác trong lĩnh vực sinh trắc học.

“Chúng tôi dự định phát triển các tiêu chuẩn theo thỏa thuận quốc tế cho tất cả các phương pháp sinh trắc học, có tính đến một loạt các ứng dụng, tính chất nhạy cảm của dữ liệu và các yêu cầu pháp lý, quy định khác nhau”, ông khẳng định.

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                     “Nguồn TCTĐC”                                                                                                         


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG