: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Tiêu chuẩn ISO 18091 mang lại sự phát triển bền vững cho chính quyền địa phương

       Tiêu chuẩn ISO 18091 mang lại sự phát triển bền vững cho chính quyền địa phương

      Với nhiệm vụ quản lý mọi mặt, từ giao thông đến thoát nước, đến chiếu sáng công cộng và bảo vệ dân sự, nên không có gì lạ khi người dân mong đợi rất nhiều từ chính quyền địa phương. Tiêu chuẩn mới với các hướng dẫn được sửa đổi sẽ giúp cải thiện các hoạt động, phù hợp với nhu cầu và mong đợi của địa phương, hướng tới các cộng đồng khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn.
    Khu vực công là nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất ở bất kỳ quốc gia nào, cung cấp một loạt các dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Các thách thức là rất nhiều, đặc biệt là việc cân bằng giữa kỳ vọng của người dân với những hạn chế về ngân sách, tác động môi trường và thay đổi nhân khẩu học. Trong thời kỳ kinh tế khó khăn này, chính quyền địa phương cần phải quản lý hiệu quả các nguồn lực và quy trình sẵn có và phối hợp với nhau như một hệ thống. 

    Đây chính là điểm mà ISO 18091, Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn áp dụng ISO 9001 trong chính quyền địa phương, tạo nên sự khác biệt thực sự. Tiêu chuẩn được cập nhật gần đây nhằm giúp chính quyền địa phương duy trì mức độ dịch vụ cao đồng thời cải thiện tính bền vững. Nó cung cấp các mô hình và công cụ chẩn đoán để thực thi một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện góp phần giúp cho chính quyền địa phương vừa hiệu quả vừa đáng tin cậy. 

    Theo chuyên gia chính quyền địa phương Carlos Gadsden, Trưởng nhóm công tác của Ban kỹ thuật ISO/TC 176 soát xét tiêu chuẩn, chúng ta có thể xây dựng các chính phủ khu vực, quốc gia và toàn cầu mạnh mẽ hơn chỉ bằng cách tăng cường sự liêm chính trong quản trị địa phương. Ông cho rằng: ISO 18091 tạo nên một công cụ tuyệt vời để chính quyền địa phương cho người dân thấy được rằng nhu cầu và mong đợi của họ được hiểu đầy đủ và đáp ứng một cách nhất quán và kịp thời. 

    ISO 18091 là tiêu chuẩn ISO đầu tiên hướng vào khu vực công, đưa ra các hướng dẫn cho việc áp dụng ISO 9001 trong chính quyền địa phương, có tính đến bối cảnh hoạt động. Tiêu chuẩn này đã được cập nhật để bao gồm các yêu cầu của ISO 9001:2015 đối với hệ thống quản lý chất lượng và một loạt các phụ lục để giúp người dùng khai thác tối đa tiêu chuẩn, bao gồm phương pháp chẩn đoán để chính quyền địa phương đánh giá phạm vi và mức độ trưởng thành của các quá trình và dịch vụ. 

    Như Gadsden giải thích, đây không chỉ là một tài liệu kỹ thuật cho các chuyên gia kỹ thuật, mà còn là một công cụ thiết yếu cho các chính trị gia để tạo ra những sản phẩm về mặt chính trị, là không thể thiếu trong chính quyền địa phương và phạm vi lãnh thổ. Chính quyền địa phương có thể sử dụng các phụ lục này để đánh giá tiến bộ của họ hướng đến 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc và đảm bảo tính liên tục của hiệu quả quản trị cần thiết để duy trì việc thực hiện SDG ở cấp địa phương. Điều này sẽ giúp họ trở nên hiệu quả hơn, tiết kiệm tài nguyên, thực hiện việc ra quyết định dựa trên bằng chứng, tăng cường sự tham gia và cuối cùng là lồng ghép các SDG vào bối cảnh địa phương.

 

                                                                                                                                                                                                                                 “Trích nguồn:TCVN”

 


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG