: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

ISO 6385:2004 Tiêu chuẩn ISO về thiết kế nơi làm việc thân thiện với người lao động

Hệ thống tổng thể nơi làm việc, trực tiếp hoặc gián tiếp, có thể góp phần tạo nên trạng thái ức chế thần kinh và các vấn đề sức khoẻ vận động và có thể là nguyên nhân dẫn đến số lần nghỉ việc tăng lên, thời gian làm việc ít ỏi, tốc độ thay thế nhân viên tăng cao - tất cả những điều này ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả của tổ chức và ảnh hưởng xấu đến các vấn đề then chốt. Để tránh các ảnh hưởng không mong muốn này, cần thiết phải tạo ra hệ thống tổng thể nơi làm việc thích hợp cho người sử dụng.

Được ban hành bởi tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO), ISO 6385:2004, các nguyên tắc công thái học trong việc thiết kế tổng thể nơi làm việc, cung cấp cách thức cải thiện giao diện giữa cá nhân sử dụng và các bộ phận cấu thành tại vị trí làm việc - như nhiệm vụ, thiết bị, không gian làm việc và môi trường – làm đúng từ lúc bắt đầu quá trình thiết kế.Ví dụ các vấn đề có mối liên hệ với nhau có thể là nguyên nhân dẫn đến sự sao nhãng, làm cho người lao động gây ra sai hỏng. Thiết kế hợp lý nơi làm việc có thể giảm thiểu các khả năng dẫn đến sai hỏng, cung cấp thêm các hỗ trợ về mặt xã hội.

Tiêu chuẩn cung cấp khung cơ bản cho thiết kế mới hoặc cải tạo lại hệ thống nơi làm việc, tạo sự thuận tiện cho thao tác công việc và tình trạng thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần của người sử dụng, từ nhân viên văn phòng đến các công nhân trong dây chuyền lắp ráp. Hướng dẫn của tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng để thiết kế sản phẩm cho các hoạt động thư giãn cũng như nội trợ.

ISO 6385:2004, thay thế cho ISO 6385:1981, đã được cập nhật, bao gồm cả phần mô tả quá trình thiết kế, định nghĩa công thái học và các nguyên tắc thiết kế công thái học và đưa ra khái quát chung các bộ phận cấu thành trong thiết kế hệ thống làm việc.

ISO 6385 thích hợp cho mọi ngành nghề, không chỉ cho ngành công nghiệp nặng, mà còn cho cả các ngành công nghiệp dịch vụ nuôi trồng và lĩnh vực sức khoẻ.Theo ông Wietske Eveleens, người tổ chức các hội nghị nhóm công tác để xây dựng tiêu chuẩn mới ISO 6385 giúp cho các chuyên gia trong việc tạo ra giải pháp lâu dài khi đối mặt với thách thức của con người trong việc đổi mới kỹ thuật ở thế giới thay đổi nhanh chóng này.

Tiêu chuẩn này được sử dụng bởi các nhà quản trị, công nhân (hoặc những người đại diện cho họ) và các chuyên gia như các nhà nghiên cứu về lao động, nguồn lực con người, các nhà quản trị dự án, các nhà thiết kế bao gồm cả các nhà thiết kế hoặc tái thiết kế hệ thống làm việc.

Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG