: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189

Tiêu chuẩn này được sử dụng khi phòng thí nghiệm y tế cần xây dựng hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao năng lực kỹ thuật hoặc để được đánh giá công nhận theo Văn phòng Công nhận Chất lượng VILAS hoặc tương đương. Trường hợp phòng thí nghiệm mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng thì cần áp dụng thêm tiêu chuẩn ISO 9001:2008 để có một hệ thống quản tích hợp cả năng lực kỹ thuật và chất lượng dịch vụ của phòng thí nghiệm.
Xét nghiệm y tế là một khâu thiết yếu trong quá trình chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 15189 sẽ giúp đảm bảo cung cấp kết quả xét nghiệm một cách chính xác và tin cậy, làm cơ sở để thúc đẩy việc thừa nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám và điều trị bệnh nhân. Đối tượng áp dụng là các phòng/cơ sở xét nghiệm tại các bệnh viện;Cơ quan quản lý dùng để đánh giá năng lực của phòng/cơ sở xét nghiệm y tế; tổ chức công nhận dùng để đánh giá, công nhận năng lực của phòng/cơ sở xét nghiệm y tế.

Lợi ích khi áp dụng:

- Nâng cao tính chính xác, độ tin cậy của kết quả xét nghiệm trong chẩn đoán và điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế;

- Nâng cao năng lực quản lý về chất lượng của các Phòng xét nghiệm y tế;

- Tạo điều kiện để các bệnh viện, cơ sở y tế xem xét, sử dụng kết quả xét nghiệm của nơi khác;

-  Là cơ sở tin cậy cho các hoạt động giám định sức khỏe, pháp y…

        -  Là cơ sở để tham gia các hoạt động đánh giá thừa nhận lẫn nhau với các Phòng xét nghiệm khác trên thế giới, đồng thời tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ, chuyên viên kỹ thuật của Phòng xét nghiệm.

Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG