Đăng ký
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Để được cung cấp dịch vụ liên quan đến các hệ thống quản lý ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 17025/ ISO 22000/ ISO 26000/ ISO 31000/ ISO 50001/HACCP /OHSAS 18001/ SA 8000/ 5S/ KAIZEN/ TQM.... xin vui lòng hoàn thiện các nội dung trong mẫu dưới đây:

I. Thông tin liên hệ (Phần đánh dấu (*) là thông tin yêu cầu phải có)
Tên Tổ chức/ Doanh nghiệp (*)
Địa chỉ (*)
Người liên hệ (*)
Chức vụ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Di động
II. Nội dung yêu cầu
1. Tư vấn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý và các nội dung khác có liên quan (chuyển đổi, đánh giá, nâng cấp, cải tiến…)
ISO 9001 ISO 14001 ISO 17025
HACCP/ ISO 22000 ISO 26000 ISO 27000
ISO 31000 ISO 50001 SA 8001
OHSAS 18001 5S/ KAIZEN/ TQM Khác
Nội dung(*)
2. Đào tạo (các tiêu chuẩn và chương trình theo mục 1)
* Hình thức
Đào tạo tập trung Đào tạo tại doanh nghiệp Theo chuyên đề Khác
* Nội dung
Nhận thức các tiêu chuẩn
Đánh giá nội bộ các hệ thống quản lý
Chuyển đổi phiên bản các tiêu chuẩn
Cải tiến, nâng cao hiệu lực các hệ thống quản lý
Khác (theo chuyên đề)
Nội dung(*)
3. Hội thảo/ hội nghị chuyên ngành (các tiêu chuẩn và chương trình theo mục 1)
Các tiêu chuẩn hiện hành
Các tiêu chuẩn mới
Chuyên môn theo lĩnh vực
Khác (theo chuyên đề)
Nội dung(*)
Văn bản mới
Hình ảnh
Movies
Download

Một số hình ảnh hoạt động đào tạo của công ty

Kỷ niệm 11 năm thành lập QM&T 10/9/2003 - 10/9/2014
Chia sẻ
›› Vấn đề an toàn thông tin và chuẩn ISO 27001:2005
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và internet vấn đề an ninh thông tin là vấn đề được quan tâm hàng đầu có ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sồng xã hội. Tại nước ta tình hình an toàn thông tin hiện nay vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Nhiều trang web của các cơ quan, đơn vị luôn bị đe dọa.Các hacker đã “tung hoành” ở khắp nơi, đối tượng tấn công là cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước, các cơ quan an ninh, quốc phòng, các cơ sở dữ liệu về tài chính, ngân hàng, giao thông, viễn thông, các ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán qua mạng, hệ thống máy ATM.
Theo giáo sư Ted Humphreys người khai sinh chuẩn ISO 27001 Tài sản của công ty giờ đây không chỉ là tòa nhà văn phòng, máy móc, thiết bị, những vật hữu hình mà còn có cả con người, thông tin sản phẩm, thông tin chiến lược kinh doanh. Do vậy, bảo mật thông tin không chỉ dừng lại bằng phần mềm chống virus, tường lửa..."Bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 27000 được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng các tiêu chuẩn BS 7799 của Viện Tiêu chuẩn Anh vào năm 2005. Sự ra đời yêu cầu tiêu chuẩn Hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISMS) ISO/IEC 27001:2005 đánh dấu một sự kiện lớn trong lĩnh vực bảo mật thông tin trên thế giới đáp ứng những kỳ vọng của các tổ chức quốc tế có chung một mối quan tâm: bảo vệ tài sản thông tin -  “huyết mạch” của mọi các quá trình kinh doanh.ISO 27000:2005 ISO/IEC 27001 qui định các yêu cầu cho việc thiết lập, thực hiện, vận hành, xem xét, duy trì và cải tiến một hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) đối với tất cả các loại hình tổ chức mong muốn kiểm soát và đảm bảo an toàn cho các thông tin trong tổ chức. Mục đích nhằm thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý thông tin, sử dụng phương pháp tiếp cận theo quá trình thực hiện theo những nguyên tắc của Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế (OECD).Tiêu chuẩn ISO/IEC 27000 là một phần của hệ thống quản lý chung của các tổ chức, doanh nghiệp do vậy có thể xây dựng độc lập hoặc kết hợp với Icác hệ thống quản lý khác như ISO 9000, ISO 14000.

Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) là trái tim của ISO 27001:2005 và là điều kiện tiên quyết cho việc thi hành và lấy chứng chỉ toàn diện. Một hệ thống ISMS phải quản lý tất cả các mặt của an ninh thông tin bao gồm con người, các qui trình và các hệ thống công nghệ thông tin. Điều cốt lõi để có hệ thống ISMS thành công là dựa trên đánh giá phản hồi để cung cấp sự cải tiến liên tục, và lấy cách tiếp cận có cấu trúc để quản lý tài sản và rủi ro. Hệ thống an ninh thông tin bao gồm tất cảc các kiểm soát mà tổ chức đặt trong vị trí thích hợp để đảm bảo an ninh thông tin, xuyên suốt 10 lĩnh vực sau: Chính sách an ninh, tổ chức an ninh, phân loại và kiểm soát tài sản, an ninh nhân sự, an ninh môi trường và vật lý, quản lý tác nghiệp và truyền thồng, kiểm soát và truy cập, duy trì và phát triển các hệ thống, quản lý sự liên tục trong kinh doanh, tuân thủ.

Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISMS bao gồm con người, các quá trình và các hệ thống CNTT. Lập một Hệ thống ISMS theo chuẩn ISO 27001:2005 là cách tiếp cận mang tính hệ thống để quản lý thông tin nhạy cảm của tổ chức nhằm duy trì và đảm bảo 3 thuộc tính an ninh thông tin: Tính tin cậy, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng thông qua 10 mục tiêu, lĩnh vực chính. Mục tiêu của chuẩn này ra đời nhằm tạo một "cương lĩnh" cho các đơn vị ứng dụng có một phương pháp, hướng dẫn rõ ràng và hiệu quả nhất. Ông Nguyễn Khả Nhân, giám đốc IT của công ty bảo hiểm Bảo Minh, cho rằng ISO 27001 là một hệ thống mở, không ràng buộc loại hình tổ chức, và bất kỳ công ty nào cũng có thể thực hiện hoàn toàn theo chỉ dẫn hay tham khảo một phần để tạo ra chính sách bảo vệ thông tin riêng.

Các tin khác ...
ISO/IEC 17021-1:2015, Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý. ( 21/09/2015 )
Tiêu chuẩn ISO 20022 trong ngành tài chính ngân hàng ( 29/07/2015 )
Tiêu chuẩn ISO 15189: 2012 ( 27/05/2015 )
ISO 8601- Định dạng ngày và thời gian ( 27/05/2015 )
Tiêu chuẩn mới ISO 10014:2006 - hướng dẫn đạt được những lợi ích kinh tế tài chính với ISO 9001:2000 ( 30/03/2015 )
ISO 50002: 2014: Tiêu chuẩn quốc tế mới về kiểm toán năng lượng ( 30/01/2015 )
ISO 45001:2016- Tiêu chuẩn quốc tế mới cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ( 06/10/2014 )
ISO 4217:2008 Mã số đại diện cho tiền tệ & quỹ vốn ( 20/09/2014 )
Mã quốc gia - ISO 3166 ( 20/09/2014 )
Mã ngôn ngữ ISO 639 ( 15/09/2014 )
Trang : 1  2  3  4  5  6  7  8  9 [Tiếp theo] [Cuối cùng]

Trang chủ | Giới thiệu | Chia sẻ | Đăng ký |
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Để được cung cấp dịch vụ liên quan đến các hệ thống quản lý ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 17025/ ISO 22000/ ISO 26000/ ISO 31000/ ISO 50001/HACCP /OHSAS 18001/ SA 8000/ 5S/ KAIZEN/ TQM.... xin vui lòng hoàn thiện các nội dung trong mẫu dưới đây:

I. Thông tin liên hệ (Phần đánh dấu (*) là thông tin yêu cầu phải có)
Tên Tổ chức/ Doanh nghiệp (*)
Địa chỉ (*)
Người liên hệ (*)
Chức vụ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Di động
II. Nội dung yêu cầu
1. Tư vấn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý và các nội dung khác có liên quan (chuyển đổi, đánh giá, nâng cấp, cải tiến…)
ISO 9001 ISO 14001 ISO 17025
HACCP/ ISO 22000 ISO 26000 ISO 27000
ISO 31000 ISO 50001 SA 8001
OHSAS 18001 5S/ KAIZEN/ TQM Khác
Nội dung(*)
2. Đào tạo (các tiêu chuẩn và chương trình theo mục 1)
* Hình thức
Đào tạo tập trung Đào tạo tại doanh nghiệp Theo chuyên đề Khác
* Nội dung
Nhận thức các tiêu chuẩn
Đánh giá nội bộ các hệ thống quản lý
Chuyển đổi phiên bản các tiêu chuẩn
Cải tiến, nâng cao hiệu lực các hệ thống quản lý
Khác (theo chuyên đề)
Nội dung(*)
3. Hội thảo/ hội nghị chuyên ngành (các tiêu chuẩn và chương trình theo mục 1)
Các tiêu chuẩn hiện hành
Các tiêu chuẩn mới
Chuyên môn theo lĩnh vực
Khác (theo chuyên đề)
Nội dung(*)
Văn bản mới | Movies | Hình ảnh|
Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao
Trụ sở:
302 CT1 - Bắc Linh Đàm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: (024) 36.419.788 - (024) 36.419.789 * Fax: (024) 35.402.358
Email: hoaqmthcm@gmail.com * Website: http://www.qmt.com.vn

VPĐD phía nam:
P.A8.01 Lotus Garden Tower- 36 Trịnh Đình Thảo-Tân Phú-Hồ Chí Minh
Tel: (028) 39.760.869 * Fax: (028) 39.760.869
Email: hoaqmthcm@gmail.com * Website: http://www.qmt.com.vn
Đang Online : 42Lượt truy cập : 15946021

thiet ke website thiet ke web dich vu thanh lap cong ty dich vu thanh lap cong ty dich vu thanh lap cong ty tai long an dich vu thanh lap cong ty tai tphcm phong luat phong luật dich vu thanh lap cong ty dong phuc khach san da nang may dong phuc cong ty tai da nang in ao thun tai da nang may ao lop tai da nang dong phuc ao thun da nang ao thun dong phuc da nang ao dong phuc da nang