Đăng ký
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Để được cung cấp dịch vụ liên quan đến các hệ thống quản lý ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 17025/ ISO 22000/ ISO 26000/ ISO 31000/ ISO 50001/HACCP /OHSAS 18001/ SA 8000/ 5S/ KAIZEN/ TQM.... xin vui lòng hoàn thiện các nội dung trong mẫu dưới đây:

I. Thông tin liên hệ (Phần đánh dấu (*) là thông tin yêu cầu phải có)
Tên Tổ chức/ Doanh nghiệp (*)
Địa chỉ (*)
Người liên hệ (*)
Chức vụ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Di động
II. Nội dung yêu cầu
1. Tư vấn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý và các nội dung khác có liên quan (chuyển đổi, đánh giá, nâng cấp, cải tiến…)
ISO 9001 ISO 14001 ISO 17025
HACCP/ ISO 22000 ISO 26000 ISO 27000
ISO 31000 ISO 50001 SA 8001
OHSAS 18001 5S/ KAIZEN/ TQM Khác
Nội dung(*)
2. Đào tạo (các tiêu chuẩn và chương trình theo mục 1)
* Hình thức
Đào tạo tập trung Đào tạo tại doanh nghiệp Theo chuyên đề Khác
* Nội dung
Nhận thức các tiêu chuẩn
Đánh giá nội bộ các hệ thống quản lý
Chuyển đổi phiên bản các tiêu chuẩn
Cải tiến, nâng cao hiệu lực các hệ thống quản lý
Khác (theo chuyên đề)
Nội dung(*)
3. Hội thảo/ hội nghị chuyên ngành (các tiêu chuẩn và chương trình theo mục 1)
Các tiêu chuẩn hiện hành
Các tiêu chuẩn mới
Chuyên môn theo lĩnh vực
Khác (theo chuyên đề)
Nội dung(*)
Văn bản mới
Hình ảnh
Movies
Download

Một số hình ảnh hoạt động đào tạo của công ty

Kỷ niệm 11 năm thành lập QM&T 10/9/2003 - 10/9/2014
Chia sẻ
  ISO/IEC 17021-1:2015, Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý.

 Phần 1: Các yêu cầu. , liên quan đến thẩm quyền của bản thân các tổ chức chứng nhận và các chuyên gia đánh giá của các tổ chức đó. Tiêu chuẩn áp dụng cho việc đánh giá và chứng nhận đối với tất cả các loại hệ thống quản lý nhằm nâng cao giá trị của họ đối với các tổ chức thuộc khu vực công cộng và tư nhân trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 vừa mới được ban hành và thay thế tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2011.

Một hệ thống quản lý hiệu quả là yếu tố cần thiết cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Sở hữu một hệ thống quản lý được chứng nhận phù hợp với một tiêu chuẩn được công nhận sẽ mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích. Hiện nay, với tiêu chuẩn mới áp dụng cho các cơ quan chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO, quy trình chứng nhận sẽ được cải thiện đáng kể


  Tiêu chuẩn ISO 20022 trong ngành tài chính ngân hàng
Trên thế giới hiện nay, mỗi quốc gia thường có một vài hệ thống tài chính ngân hàng với ngôn ngữ giao tiếp riêng, nhưng mỗi hệ thống đó luôn có nhu cầu giao tiếp với nhau ở trong và ngoài nước. Điều này đặt ra cho các hệ thống tài chính ngân hàng cần có một ngôn ngữ dùng chung (được gọi là "chuẩn giao tiếp“). Do vậy, tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã ban hành tiêu chuẩn ISO 20022 với vai trò là ngôn ngữ giao tiếp chung giữa các hệ thống tài chính ngân hàng.
  Tiêu chuẩn ISO 15189: 2012
Phòng xét nghiệm y tế - Các yêu cầu về chất lượng và năng lực” đã được ban hành ngày 1/11/2012 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 15189: 2007.

I.ISO 15189 là gì?

15189:2012 (tương đương Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7782:2008) là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu về năng lực và chất lượng đối với các phòng xét nghiệm y tế. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và ISO 9001, ngoài ra bổ sung thêm các yêu cầu riêng về đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực thử nghiệm y tế.

  ISO 8601- Định dạng ngày và thời gian

Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế ISO, đã công bố một tiêu chuẩn về cách viết ngày tháng, thời gian, khoảng thời gian. Tiêu chuẩn này là ISO 8601. Các văn bản dưới đây đề cập đến phiên bản thứ ba của tiêu chuẩn đó, được công bố ngày 1 tháng 12 năm 2004. Tiêu đề của nó là: ISO 8601:2004, “Phần tử dữ liệu định dạng trao đổi - Trao đổi thông tin - Đại diện của ngày và thời gian".

Các văn bản dưới đây không mô tả đầy đủ về tất cả các thứ bạn có thể tìm thấy trong ISO 8601; tuy nhiên, nó thâu tóm những điểm quan trọng nhất.

  Tiêu chuẩn mới ISO 10014:2006 - hướng dẫn đạt được những lợi ích kinh tế tài chính với ISO 9001:2000
Tổ chức Tiêu chuẩn hóa ISO vừa ban hành tiêu chuẩn mới ISO 10014:2006. Quản lý chất lượng - Hướng dẫn có được các lợi ích tài chính và kinh tế. Tiêu chuẩn đưa ra các hướng dẫn rõ ràng làm sao đạt được những lợi ích kinh tế và tài chính thông qua việc áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Đây được mong chờ như là một cuốn cẩm nang cho cả các nhà quản lý cao cấp và các chuyên gia chất lượng của họ.
  ISO 50002: 2014: Tiêu chuẩn quốc tế mới về kiểm toán năng lượng
Chi phí năng lượng cao là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp. Do đó, cải thiện hiệu quả năng lượng có thể là chìa khóa giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh. Giờ đây, tiêu chuẩn ISO 50002:2014 mới ra đời sẽ là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp đạt được điều này.
  ISO 45001:2016- Tiêu chuẩn quốc tế mới cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
ISO 45001 một tiêu chuẩn chưa công bố Sức khỏe nghề nghiệp và an toàn tiêu chuẩn quản lý, thiết lập để thay thế OHSAS 18001 .

Ủy ban ISO / PC 283 có trách nhiệm phát triển theo tiêu chuẩn ISO 45001. Dự án được phê duyệt lần đầu vào ngày 25 tháng 10 năm 2013 sau cuộc họp khai mạc của Ủy ban tổ chức tại London, Anh quốc

  ISO 4217:2008 Mã số đại diện cho tiền tệ & quỹ vốn
1.Sơ lược

ISO 4217: 2008 quy định cụ thể cấu trúc cho mã ba chữ cái và mã ba chữ số mã số tương đương cho các đại diện của tiền tệ và quỹ vốn. Đối với những đồng tiền có các đơn vị nhỏ, mã cũng thể hiện mối quan hệ thập phân giữa các đơn vị và đồng tiền riêng của nó.

ISO 4217: 2008 cũng lập ra các thủ tục cho một cơ quan bảo trì, và chỉ rõ phương pháp áp dụng cho các mã.

ISO 4217: 2008 được thiết kế để sử dụng trong bất kỳ ứng dụng thương mại nào, trong đó thương mại và ngân hàng là nơi các đồng tiền và các quỹ vốn riêng được yêu cầu bắt buộc. Nó được thiết kế phù hợp cho người sử dụng thủ công và hệ thống sử dụng tự động.

  Mã quốc gia - ISO 3166
ISO 3166 là gì?

ISO 3166 là tiêu chuẩn quốc tế về mã quốc gia và mã số cho từng phân khu.

Mục đích của ISO 3166 là để xác định mã quốc tế được xác lập bởi các chữ cái và/ hoặc các số mà chúng ta có thể sử dụng mỗi khi đề cập đến các quốc gia và các phân khu. Tuy nhiên, nó không xác định được tên mỗi quốc gia - thông tin này được lấy từ các nguồn của Liên hợp quốc (bản tin thuật ngữ tên quốc gia và mã quốc gia, mã vùng cho việc duy trì sử dụng thống kê bởi phòng Thống kê của Liên Hợp Quốc).

  Mã ngôn ngữ ISO 639
ISO 639 là tiêu chuẩn mã ngôn ngữ quốc tế.  Mục đích của ISO 639 là thiết lập mã số quốc tế được công nhận (dài 2,3,4 chữ cái ) đại diện cho ngôn ngữ và gia đình ngôn ngữ.
Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [Tiếp theo] [Cuối cùng]
Trang chủ | Giới thiệu | Chia sẻ | Đăng ký |
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Để được cung cấp dịch vụ liên quan đến các hệ thống quản lý ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 17025/ ISO 22000/ ISO 26000/ ISO 31000/ ISO 50001/HACCP /OHSAS 18001/ SA 8000/ 5S/ KAIZEN/ TQM.... xin vui lòng hoàn thiện các nội dung trong mẫu dưới đây:

I. Thông tin liên hệ (Phần đánh dấu (*) là thông tin yêu cầu phải có)
Tên Tổ chức/ Doanh nghiệp (*)
Địa chỉ (*)
Người liên hệ (*)
Chức vụ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Di động
II. Nội dung yêu cầu
1. Tư vấn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý và các nội dung khác có liên quan (chuyển đổi, đánh giá, nâng cấp, cải tiến…)
ISO 9001 ISO 14001 ISO 17025
HACCP/ ISO 22000 ISO 26000 ISO 27000
ISO 31000 ISO 50001 SA 8001
OHSAS 18001 5S/ KAIZEN/ TQM Khác
Nội dung(*)
2. Đào tạo (các tiêu chuẩn và chương trình theo mục 1)
* Hình thức
Đào tạo tập trung Đào tạo tại doanh nghiệp Theo chuyên đề Khác
* Nội dung
Nhận thức các tiêu chuẩn
Đánh giá nội bộ các hệ thống quản lý
Chuyển đổi phiên bản các tiêu chuẩn
Cải tiến, nâng cao hiệu lực các hệ thống quản lý
Khác (theo chuyên đề)
Nội dung(*)
3. Hội thảo/ hội nghị chuyên ngành (các tiêu chuẩn và chương trình theo mục 1)
Các tiêu chuẩn hiện hành
Các tiêu chuẩn mới
Chuyên môn theo lĩnh vực
Khác (theo chuyên đề)
Nội dung(*)
Văn bản mới | Movies | Hình ảnh|
Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao
Trụ sở:
302 CT1 - Bắc Linh Đàm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: (024) 36.419.788 - (024) 36.419.789 * Fax: (024) 35.402.358
Email: hoaqmthcm@gmail.com * Website: http://www.qmt.com.vn

VPĐD phía nam:
P.A8.01 Lotus Garden Tower- 36 Trịnh Đình Thảo-Tân Phú-Hồ Chí Minh
Tel: (028) 39.760.869 * Fax: (028) 39.760.869
Email: hoaqmthcm@gmail.com * Website: http://www.qmt.com.vn
Đang Online : 35Lượt truy cập : 15946014

thiet ke website thiet ke web dich vu thanh lap cong ty dich vu thanh lap cong ty dich vu thanh lap cong ty tai long an dich vu thanh lap cong ty tai tphcm phong luat phong luật dich vu thanh lap cong ty dong phuc khach san da nang may dong phuc cong ty tai da nang in ao thun tai da nang may ao lop tai da nang dong phuc ao thun da nang ao thun dong phuc da nang ao dong phuc da nang