: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

OHSAS 18001

1. OHSAS 18001 

OHSAS 18001:2007 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp được công nhận trong sản xuất. Tiêu chuẩn được ban hành vào tháng 7 năm 2007 thay thế cho OHSAS 18001:1999, và được áp dụng để chú trọng đến an toàn sức khỏe nghề nghiệp. OHSAS 18001:2007 cung cấp khuôn khổ để quản lý hiệu quả an tòan sức khỏe bao gồm việc phù hợp với luật pháp áp dụng cho hoạt động của bạn và các mối nguy đã được xác định và được kiểm soát.

2. Đối tượng áp dụng

OHSAS 18001:2007 được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào mong muốn loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro cho nhân viên hoặc những nhà đầu tư khác mà có thể rơi vào rủi ro an tòan sức khỏe nghề của người lao động nhất là các lĩnh vực hoạt động trong môi trường có mối nguy cao như: cơ khí đóng tàu, Xây dựng, khai thác mỏ...

3. Lợi ích của việc áp dụng OHSAS 18001

            - Hạn chế số lượng người lao động bị tai nạn nhờ các hoạt động kiểm soát và phòng ngừa các mối nguy.

- Hạn chế khả năng gây ra những tai nạn nghiêm trọng.

- Đảm bảo có một đội ngũ công nhân có trình độ và nhiệt tình trong công việc thông qua việc đáp ứng những mong muốn của họ về môi trường làm việc tốt và an toàn.

- Hạn chế thất thoát nguyên vật liệu và gián đoạn trong sản xuất gây ra do tai nạn lao động.

- Hạn chế chi phí bảo hiểm cũng như giảm thiểu những chi phí phát sinh do khiếm khuyết nhân sự.

- Giúp cho việc xây dựng và hoàn thiện một hệ thống tích hợp về quản lý chất lượng, môi trường, và sức khoẻ an toàn lao động.

- Đảm bảo việc tuân thủ đúng mức các qui định pháp luật.

- Tạo uy tín với cộng đồng qua việc đáp ứng tầm quan trọng ngày càng tăng của an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp.

4. Các bước chính trong quá trình tư vấn xây dựng và áp dụng

- Lãnh đạo cam kết.

- Đánh giá và lập kế hoạch.

- Thiết lập hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp và tài liệu.

- Áp dụng hệ thống.

- Đánh giá, cải tiến.

                -  Chứng nhận.

KHÁCH HÀNG