: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Hội nghị kiểm tra tiến độ xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện Thạch Thất, Hà Nội

Nhìn chung hệ thống tài liệu của các xã đã ban hành tương đối đầy đủ. Nhưng vẫn còn một vài điểm không phù hợp cần được khắc phục, sửa chữa. Hồ sơ đánh giá nội bộ một số đơn vị chưa được xác nhận và phổ biến.

Đại diện tư vấn QMT và đại diện các xã đều nhất trí thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa để hoàn thành bổ sung và hoàn thiện hồ sơ còn thiếu, khắc phục những điểm còn sai sót và không phù hợp với tình hình thực tế tại các xã. Đây là công việc quan trọng nhằm đảm bảo cho công tác đánh giá chứng nhận tại các UBND xã trong thời gian tới được thuận lợi và thành công.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG