: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Thức ăn gia súc

Công ty TNHH ANT (LA)
Địa chỉ: Long An
Lĩnh vực hoạt động: sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 22000: 2005


Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu
Địa chỉ: Đồng Nai
Lĩnh vực hoạt động: sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 22000:2005


Công ty cổ phần Kiên Hà
Địa chỉ: Hưng Yên
Lĩnh vực hoạt động: sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty CP thưong mại Á Âu- Nhà máy con heo vàng Đồng Tháp
Địa chỉ: Đồng Tháp
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cấm thủy cầm
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty TNHH Thương mại VIC
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất thức ăn gia súc các loại
Tiêuc huẩn áp dụng: ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004


KHÁCH HÀNG