: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Thiết kế thi công

Công ty dịch vụ kỹ thuật TSC
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: thi công xây lắp các hệ thống điện nước
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư T&D
Địa chỉ: Nghệ An
Lĩnh vực hoạt động: tư vấn lập kế hoạch xây dựng dự án đầu tư thiết kế
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2000


Công ty CP Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Giám sát thi công công trình thủy lợi, thủy điện
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty CP Đầu tư và và Phát Triển nhà Hà Nội 22
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: thiết kế thi công và quản lý dự án
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Thiết kế, sản xuất, lắp ráp các thiết bị cơ điện trong lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, công nông nghiệp
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO14001:2010


Công ty CP xây lắp Hải Long - Tổng Cty Bạch Đằng
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn thiết kế, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty CP Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ xây dựng
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn thiết kế và thi công, lắp đặt thiết bị ngành xây dựng
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Trung tâm kỹ thuật đường bộ 4

Địa chỉ: Nghệ An

Lĩnh vực hoạt động: Thiết kế, khảo sát thi công các công trình

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008KHÁCH HÀNG