: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Thiết bị điện

Công ty TNHH Kondo Tekko Việt Nam
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất máy móc và thiết bị điện
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty CP Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh

Địa chỉ: Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất các thiết bị điện

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO/IEC 17025:2005Công ty Cổ phần thiết bị điện Hải Dương
Địa chỉ: Hải Dương
Lĩnh vực hoạt động: kinh doanh thiết bị điện
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 17025:2005


Công ty TNHH tự động hoá Hecico
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực hoạt động: Giám sát thi công xây dựng điện cho các công trình dân dụng và công nghiệp;Kiểm định, đo lường công tơ điện, phòng thí nghiệm thiết bị điện và đo điện trở đất; Tư vấn nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ tự động hóa..
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO/IEC 17025:2005


Công ty CP chế tạo thiết bị điện lực Hà Nội
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: kinh doanh thiêt bị điện công nghiệp, dân điện dân dụng, máy biến áp, dây và cáp điện
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty CP chế tạo thiết bị điện Đông Anh
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất thiết bị điện, xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng, …
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004


Công ty cổ phần và đầu tư phát triển HITECO
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất kinh doanh các loại thiết bị đo lường điện
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TS
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Buôn bán, lắp đặt trong lĩnh vực hệ thống điện, điện tử, phòng cháy chữa cháy
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty TNHH vật tư kỹ thuật Thăng Tiến
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: tư vấn, thiết kế, cung cấp vật tư, lắp đặt các thiết bị điện và cơ
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2000


Công ty CP xây lắp điện và viễn thông
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Phân phối và lắp đặt các thiết bị vật tư điện cho các công trình xây dựng
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty CP Cáp và Thiết bị viễn thông
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và kinh doanh cáp quang
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty TNHH Thiết bị điện Vinh Quang
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Chế tạo, lắp ráp và kinh doanh các loại thiết bị điện công nghiệp
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty TNHH Thiết bị điện Việt Hoàng
Địa chỉ:Nghệ An
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất tủ bảng điện các loại
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty TNHH Thiết bị điện Quảng Nghi
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị điện
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty CP Thiết bị điện Hà Nội
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và cung cấp các thiết bị điện
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2000


Công ty TNHH Thương mại Xây lắp điện Nam Phương
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Chế tạo và lắp ráp thiết bị điện các loại, kinh doanh thương mại
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty TNHH Văn Tứ

Địa chỉ: Hải Dương

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và cung cấp dây cáp điện dân dụng

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008
Công ty CP Xây lắp & Cung ứng Thiết bị điện công nghiệp Hải Thành

Địa chỉ: Hải Phòng

Lĩnh vực hoạt động: Chế tạo, lắp ráp và kinh doanh các loại thiết bị điện công nghiệp

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008KHÁCH HÀNG