: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Sửa chữa máy bay

Công ty sửa chữa máy bay A41
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Lĩnh vực hoạt động: Sửa chữa máy bay, sửa chữa và kiểm định các phương tiện ô tô xe máy thông dụng, kinh doanh vận tải hàng hóa băng ô tô, sản xuất mua bán sản phẩm về dù hàng không, dù dân dụng, sản phẩm may mặc
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty sửa chữa trực thăng
Địa chỉ: Đồng Nai
Lĩnh vực hoạt động: Sửa chữa trực thăng, động cơ máy bay các loại
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


KHÁCH HÀNG