: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Phụ tùng ôtô - xe máy

Công ty TNHH Công nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: xe máy sản xuất và buôn bán phụ tùng
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2015


Công ty TNHH Uni-red Việt Nam
Địa chỉ: Đồng Nai
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất phụ tùng ô tô
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty TNHH Sakura Hong Ming Việt Nam
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất lắp ráp các linh kiện đột dập và phụ tùng cho xe ô tô, xe gắn máy, sản xuất chế tạo khuôn mẫu
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty TNHH Broad Bright Sakura Việt Nam
Địa chỉ: Hà Nội
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN ISO 14001:2010


Công ty Cổ phần thiết bị Tân Phát
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: cung cấp thiết bị cho nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô xe máy, thiết bị cho trạm bảo hành và sửa chữa ô tô trên toàn quốc
Tiêu chuẩn áp dụng: OHSAS 18001:2007


Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: sản xuất các loại xe khách, xe buýt, xe tải, xe con, sản xuất lắp ráp động cơ
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 14001:2004


Công ty liên doanh TNHH HINO MOTORS Việt Nam
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Lắp ráp và kinh doanh xe nhãn hiệu Hino Motors
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 14001:2004


Công ty CP cơ khí ô tô 3-2
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và lắp ráp ô tô
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ôtô xe máy Việt Nam
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất phụ tùng ôtô xe máy  các loại
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 14001:2004


Công ty CP Xích líp Đông Anh
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Phân phối và sản xuất các bộ phận xích, sên xe máy, xe vân chuyển,...
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 14001:2004


Công ty CP sửa chữa ôtô Trung Thượng
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Sửa chữa, lắp ráp và bảo trì ôtô
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2000


KHÁCH HÀNG