: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Năng lượng

Công ty CP ATC Toàn Cầu
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và kinh doanh dàn nước  nóng năng lượng mặt trời
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty TNHH Công nghệ Thực phẩm Năng lượng và Môi trường
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Chuyên cung câp, tư vấn và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất chế biến thực phẩm và đồ uống, hệ thống tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp và dân dụng,…
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2000


KHÁCH HÀNG