: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Lĩnh vực khác

Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ và Kiểm định, kiểm nghiệm Hà Nam
Địa chỉ: Hà Nam
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 17025:2005Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk
Địa chỉ: Đắk Lắk
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trung tâm kỹ thuật TĐC Đăk  Lăk
Địa chỉ: Đắk Lắk
Tiêu chuẩn áp dụng:ISO 17025:2005Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lăk
Địa chỉ: Đắk Lắk
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ: Đắk Lắk
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ: Đồng Tháp
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Ban đăng kiểm Đồng Tháp
Địa chỉ: Đồng Tháp
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường Trung cấp nghề tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Trà Vinh
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trung tâm kỹ thuật TN&MT tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Trà Vinh
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Trà Vinh
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Trà Vinh
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Trà Vinh
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Thư viện tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Trà Vinh
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THPT Tân Lược Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THPT Tân Quới Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THCS và THPT Mỹ Thuận Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THPT HoàngThái Hiếu Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THPT Bình Minh Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THCS và THPT Hòa Bình Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THPT Hựu Thành Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THPT Vĩnh Xuân Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THPT Lê Thanh Mừng Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THPT Trà Ôn Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THPT Dân tộc nội trú Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THCS và THPT Phú Thịnh Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THCS và THPT Long Phú Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THPT Tam BìnhVĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THPT Phan Văn Hòa Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THPT Trần Đại Nghĩa Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THCS và THPT Hiếu Nhơn Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THPT Hiếu PhụngVĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THPT Võ Văn KiệtVĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THCS  và THPT Mỹ PhướcVĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THPT Nguyễn Văn Thiệt, Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THPT Mang Thít, Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THCS-THPT Phú Quới, Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THCS và THPT Hòa Ninh, Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THPT Phạm Hùng, Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THCS & THPT Trưng Vương, Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THPT Vĩnh Long, Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THPT Nguyễn Thông, Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường THPT Lưu Văn Liệt, Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trung tâm Giáo dục Thường xuyên TX Bình Minh, Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Bình Tân, Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Trà Ôn, Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Trà Ôn, Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Mang Thít, Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Long Hồ, Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trung tâm Giáo dục Thường xuyên TP Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trung tâm Phát triển Hỗ trợ Trẻ Khuyết tật Hòa nhập Công đồng Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long
Địa chỉ: Vĩnh Long
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trung tâm hỗ trợ việc làm Hưng Yên
Địa chỉ: Hưng Yên
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trung tâm xúc tiến đầu tư Hưng Yên 
Địa chỉ: Hưng Yên
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trung tâm hỗ trợ pháp lý Hưng Yên
Địa chỉ: Hưng Yên
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Trung tâm xúc tiến thương mại Hưng Yên
Địa chỉ: Hưng Yên
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Ban QL các dự ánXD dân dụng và KTHT Đô thị Nghệ An
Địa chỉ: Nghệ An
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nghệ An
Địa chỉ: Nghệ An
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008KHÁCH HÀNG