: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Khoáng sản

Công ty cổ phần khoáng sản Hải Phòng
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực hoạt động: kinh doanh khai thác khoáng sản, sản xuất cung ứng vật tư ngành gốm sứ thuỷ tinh, sản xuất khoáng sản nuôi trồng thuỷ sản
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004


Công ty CP Khoáng sản Miền Trung
Địa chỉ: Nghệ An
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất kinh doanh bột đá siêu mịn
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty CP khoáng sản Bắc Giang
Địa chỉ: Bắc Giang
Lĩnh vực hoạt động: Khai thác, chế biến và mua bán xuất nhập khẩu các loại khoáng sản
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2000


KHÁCH HÀNG