: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Hóa chất

Công ty TNHH Một thành viên phân đạm hoá chất Hà Bắc
Địa chỉ: Bắc Giang
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất kinh doanh phân đạm urê, hoá chất cơ bản, kinh doanh các sản phẩm khí công nghiệp
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 14001:2004


Nhà máy đất đèn và hoá chất Tràng Kênh
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực hoạt động: sản xuất kinh doanh các loại khí que hàn điện, dịch vụ mua bán kinh doanh vật tư phục vụ chuyên ngành khí công nghiệp và que hàn điện
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 14001:2004


Công ty CP Ắc quy Tia Sáng
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất kinh doanh các loại ắc quy, chì, axit tích điện
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 14001:2004


Công ty TNHH công nghiệp Ắc Quy Đại Sung
Địa chỉ: Hải Phòng
Lĩnh vực hoạt động: Nhập khẩu lắp ráp và phân phối bình ắc quy khởi động các loại
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty CP Phát triển phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ APP
Địa chỉ: Hà Nội
Lình vực họat động: Sản xuất các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn, dầu phanh các loại, kinh doanh vật tư hóa chất
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty công nghiệp hóa chất Mỏ Cẩm Phả
Địa chỉ: Quảng Ninh
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất thuốc nổ các loại
Tiêuc huẩn áp dụng: ISO 9001:2008


KHÁCH HÀNG