: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Dược phẩm

Công ty CP Dược phẩm Trường Thọ
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: sản xuất kinh doanh dược phẩm các loại
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 22000:2005


Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp các sản phẩm thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2000


KHÁCH HÀNG