: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Dịch vụ vận chuyển

Công ty TNHH dịch vụ giao nhận HH Tân Sơn Nhất
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Lĩnh vực hoạt động: Phục vụ khai thác hàng hóa qua đường hàng không, giao nhận hàng hóa dịch vụ cho thuê kho bãi, văn phòng
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


KHÁCH HÀNG