: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Dệt may

Công ty Cổ phần Công nghiệp Hậu cần phía Bắc
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm may mặc
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty CP Sản xuất và Thương mại Tâm Việt
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm may mặc,..
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan
Địa chỉ: Nghệ An
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001


Xí nghiệp may xuất khẩu Yên Mỹ
Địa chỉ: Hưng Yên
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty TNHH Dệt nhuộm Trung Thư
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Nhuộm hoàn tất các loại vải cotton, T/C, PE dệt thoi và dệt kim
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2000


KHÁCH HÀNG