: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Dầu khí

Công ty CP dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: dịch vụ vận hành nhà máy điện, các ngành công nghiệp khác, kinh doanh vật tư thiết bị phục vụ ngành điện, viến thông
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


KHÁCH HÀNG