: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Công nghiệp đóng tàu

Tập đoàn Công nghiệp tầu thuỷ Việt Nam
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Đóng tàu, dịch vụ đa ngành Tàu Thủy
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Công ty cổ phần kỹ thuật công trình tàu thủy
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: hoạt động trong ngành công nghiệp đóng tàu
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2000


Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh tổng thầu đóng mới, sửa chữa tàu thủy, thiết kế thi công công trình tàu thủy, dịch vu khách sạn cung ứng hàng hải, logictic,..
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


KHÁCH HÀNG