: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Công nghệ thông tin

Cục quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thông trên phạm vi cả nước
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty TNHH Giải pháp phần mềm trí tuệ Việt
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và cung cấp phần mềm
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty CP Lê Bảo
Địa chỉ: Hòa Bình
Lĩnh vực hoạt động: Bảo dưỡng, sửa chữa máy vi tính, máy văn phòng
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty TNHH Tin học và Thương mại Hải Hà
Địa chỉ: Thái Bình
Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh, lắp đặt, bảo trì hệ thống máy tính và linh kiện điện tử các loại
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004


Công ty TNHH tin học Thành Tâm
Địa chỉ: Nghệ An
Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh, lắp ráp các sản phẩm tin học
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty CP Vật  giá Việt Nam
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Bán hàng online
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty CP Thương mại công nghệ NPT
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Thi công lắp dặt các thiết bị viễn thông
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


KHÁCH HÀNG