: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Bất động sản

UBND xã Hợp Đồng - huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội
Địa chỉ: Hà Nội
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Sơn -  tỉnh Lạng Sơn
Địa chỉ: Lạng Sơn
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008Công ty CP Địa ốc Dầu Khí (PVL)
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh và môi giới bất động sản
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty CP Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư và kinh doanh địa ốc
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty CP tập đoàn FLC
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư, xây dựng kinh doanh môi giới bất động sản, thiết lập và quản lý các dự án đầu tư, hoạt động quản lý tài chính và kinh doanh của công ty thành viên
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty CP Bất động sản dầu khí Việt Nam
Địa chỉ:  Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư và kinh doanh môi giới bất động sản, hoạt động sàn giao dịch bất động sản
Tiêuc huẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty CP Đầu tư & Quản lý Bất động sản UDIC
Địa chỉ: Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động: Môi giới bất động sản, hoạt động sàn giao dịch  bất động sản và các ngành nghề khác,….
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008


Công ty CP SARA
Địa chỉ: Nghệ An
Lĩnh vực hoạt động: Hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và tài chính bất động sản
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2000


KHÁCH HÀNG