: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Bao bì

Công ty CP Sản xuất và Xuất nhập khẩu Cửu Long

Địa chỉ: Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất thanh nẹp nóc giấy, pallet giấy, tấm tổ ong giấy, gia công bao bì bằng giấy carton

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 14001:2004