: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Kỉ niệm 12 năm thành lập công ty QM&T (10/9/2003- 10/9/2015)

Mười hai năm - một chặng đường tuy chưa quá dài với biết bao thăng trầm nhưng Công ty QM&T có thể hoàn toàn tự hào với những gì đã đạt được.   

Nhân dịp kỉ niệm này, toàn thể Ban lãnh đạo và nhân viên công ty QM&T ở cả hai miền Nam, Bắc đều thể hiện rõ quyết tâm sẽ xây dựng tinh thần đoàn kết cũng như cố gắng góp sức mình để giữ vững và duy trì một tập thể công ty vững mạnh và thành công hơn nữa trong tương lai


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG