: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Sự khác nhau giữa ISO 22000:2018 và ISO 22000:2005

Sự khác nhau giữa ISO 22000:2018 so với ISO 22000:2005


Xem thêm

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp –Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 đã chính thức được ban hành vào tháng 3/2018. Tiêu chuẩn này tạo nền tảng vững chắc và hiệu quả để cải thiện an toàn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiêu chuẩn được thiết kế để giúp đỡ các tổ chức với mọi quy mô và ngành nghề, tiêu chuẩn quốc tế mới được mong đợi sẽ làm giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc trên khắp thế giới.


Xem thêm

Tiêu chuẩn ISO 27501:2019, Tổ chức lấy con người làm trung tâm - Hướng dẫn cho các nhà quản lý.

    SO 27501:2019, Tổ chức lấy con người làm trung tâm - Hướng dẫn cho các nhà quản lý, có thể giúp các tổ chức trong việc ứng phó với những thách thức. Trong thế giới mới dũng cảm này, các tổ chức không những chỉ có tác động đến khách hàng của họ mà còn đến các bên liên quan khác, bao gồm nhân viên, gia đình của họ và cộng đồng rộng hơn.


Xem thêm

Tiêu chuẩn ISO 18091 mang lại sự phát triển bền vững cho chính quyền địa phương

Tiêu chuẩn ISO 18091 nhằm giúp chính quyền địa phương duy trì mức độ dịch vụ cao đồng thời cải thiện tính bền vững. Nó cung cấp các mô hình và công cụ chẩn đoán để thực thi một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện góp phần giúp cho chính quyền địa phương vừa hiệu quả vừa đáng tin cậy.


Xem thêm

Phát triển tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: Giải pháp cho bảo mật CNTT hiện nay

Tiêu chuẩn ISO / IEC 27000 được công bố lần đầu tiên cách đây hơn 20 năm. Sự ra đời của tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 cho hệ thống quản lí thông tin (ISMS) là vô cùng cần thiết trong việc giúp xác định các rủi ro tiềm ẩn đối với dữ liệu cũng như được coi là bộ công cụ và phương pháp hoàn chỉnh để quản lý bảo mật dữ liệu.


Xem thêm

Tiêu chuẩn mới TCVN ISO 39001:2014 - Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ

Tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa thế giới ban hành từ năm 2012. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và hướng dẫn đối với hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ, giúp giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ, có thể áp dụng trong tất cả các khâu từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng, khai thác, vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống giao thông đường bộ.


Xem thêm

Những điểm mới của phiên bản ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008

Phiên bản mới ISO 9001:2015 chính thức được ban hành và áp dụng từ ngày 15/09/2015 (thay thế cho phiên bản ISO 9001:2008) với những thay đổi đột phá, giúp doanh nghiệp đi vào quản lý thực chất trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu đang ngày càng phát triển. Phiên bản mới ISO 9001:2015 được tổ chức ISO kỳ vọng có thể duy trì đến 25 năm

Những điểm mới của phiên bản ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008


Xem thêm

ISO/IEC 17021-1:2015, Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý.

 Phần 1: Các yêu cầu. , liên quan đến thẩm quyền của bản thân các tổ chức chứng nhận và các chuyên gia đánh giá của các tổ chức đó. Tiêu chuẩn áp dụng cho việc đánh giá và chứng nhận đối với tất cả các loại hệ thống quản lý nhằm nâng cao giá trị của họ đối với các tổ chức thuộc khu vực công cộng và tư nhân trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 vừa mới được ban hành và thay thế tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2011.

Một hệ thống quản lý hiệu quả là yếu tố cần thiết cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Sở hữu một hệ thống quản lý được chứng nhận phù hợp với một tiêu chuẩn được công nhận sẽ mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích. Hiện nay, với tiêu chuẩn mới áp dụng cho các cơ quan chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO, quy trình chứng nhận sẽ được cải thiện đáng kểXem thêm

Tiêu chuẩn ISO 20022 trong ngành tài chính ngân hàng

Trên thế giới hiện nay, mỗi quốc gia thường có một vài hệ thống tài chính ngân hàng với ngôn ngữ giao tiếp riêng, nhưng mỗi hệ thống đó luôn có nhu cầu giao tiếp với nhau ở trong và ngoài nước. Điều này đặt ra cho các hệ thống tài chính ngân hàng cần có một ngôn ngữ dùng chung (được gọi là "chuẩn giao tiếp“). Do vậy, tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã ban hành tiêu chuẩn ISO 20022 với vai trò là ngôn ngữ giao tiếp chung giữa các hệ thống tài chính ngân hàng.


Xem thêm

Tiêu chuẩn ISO 15189: 2012

Phòng xét nghiệm y tế - Các yêu cầu về chất lượng và năng lực” đã được ban hành ngày 1/11/2012 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 15189: 2007.

I.ISO 15189 là gì?

15189:2012 (tương đương Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7782:2008) là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu về năng lực và chất lượng đối với các phòng xét nghiệm y tế. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và ISO 9001, ngoài ra bổ sung thêm các yêu cầu riêng về đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực thử nghiệm y tế.


Xem thêm

ISO 8601- Định dạng ngày và thời gian

Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế ISO, đã công bố một tiêu chuẩn về cách viết ngày tháng, thời gian, khoảng thời gian. Tiêu chuẩn này là ISO 8601. Các văn bản dưới đây đề cập đến phiên bản thứ ba của tiêu chuẩn đó, được công bố ngày 1 tháng 12 năm 2004. Tiêu đề của nó là: ISO 8601:2004, “Phần tử dữ liệu định dạng trao đổi - Trao đổi thông tin - Đại diện của ngày và thời gian".

Các văn bản dưới đây không mô tả đầy đủ về tất cả các thứ bạn có thể tìm thấy trong ISO 8601; tuy nhiên, nó thâu tóm những điểm quan trọng nhất.


Xem thêm

KHÁCH HÀNG